Dialogen fir Lëtzebuergesch ze léieren. 

Dialog 1: Ee franséisch-lëtzebuergescht Treffen
Sech virstellen

Dialog 2:
Sech virstellen

Riedewendungen :

-Moien ! Ech heeschen…

-Ech hunn … Joer

-Ech wunnen zu…

Dialog 3:
No der Gesondheet vun engem froen an äntwerte kënnen

Riedewendungen :

-Moien ! Wéi geet et dir ?

-Et geet mir ganz gutt.

-Moien ! Wéi geet et dir ?

-Et geet mir schlecht.